*Nieuws  De Jin wilt werken!

Ook dit jaar is de jin hard in de weer om een geweldig buitenlands kamp te bekostigen! Je kan ons nu als heuze klussers inhuren voor werkjes groot en klein! Is er nog gras dat al te lang staat te groeien of een oprit overwoekerd met onkruid? Wij helpen je uit de nood! Alle info staat op de QR-code!

  Nieuwe Akabelokalen!

Scouts Diependaal gaat uitbreiden! Na 3 jaar subsidies aanvragen, hebben we €250.000 aan subsidies en giften verzameld. Midden 2022 starten de werken voor de nieuwe Akabe lokalen!! #inclusievesamenleving #familiediependaal

  Kampen

Onder de vlag ( bovenaan rechts) vind je alle info voor het komende scoutskamp! We verwachten dat alle leden het hele kamp mee gaan. Uiteraard kunnen er uitzonderingen zijn voor medische redenen of familiale omstandigheden (bv. een sterfgeval). Gelieve hiervoor contact op te nemen met de werkgroep kampen 'kampen@gulyckers.be'. Andere (sport-)kampen of vakanties beschouwen we niet als een geldige reden voor het niet volledig deelnemen aan het scoutskamp. Vragen of opmerkingen sturen naar kampen@gulyckers.be